De Wet verbetering poortwachter en een zieke werknemer

De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer. Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd zullen de werkgever en werknemer voor een periode van 2 jaar inspanningen moeten verrichten om de werknemer duurzaam te re-integreren. Heeft een werknemer een dienstverband voor een bepaalde tijd, dan bestaat deze verantwoordelijkheid tot het einde van het dienstverband. Het UWV zal de re-intgratieinspanningen vervolgens beoordelen.

Bij het beoordelen van de inspanningen zal het UWV onder andere kijken naar de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter, kort samengevat:

  • Uiterlijk week 6: opstellen probleemanalyse
  • Uiterlijk week 8 en 2 weken na de probleemanalyse: opstellen Plan van Aanpak
  • Bijstellen probleemanalyse en Plan van Aanpak
  • Week 42: ziekmelding UWV
  • Week 52: eerstejaarsevaluatie
  • Week 88 t/m 93: WIA-aanvraag

 

1e en 2e spoor

In het verzuimdossier moeten ook de inspanningen binnen het 1e en 2e spoor naar voren komen. In het 1e spoor moet onderzocht zijn of iemand kan re-integreren bij de huidige werkgever. Naast het 1e spoor kan een 2e spoor starten. In het 2e spoor moeten de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever zijn onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld door het zoeken van een nieuwe passende baan, het vervullen van een werkervaringsplaats en/of (om)scholing.

 

Het 2e spoor en Trans Lion

Trans Lion verricht sinds 2009 voor arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en werkgevers 2e spoortrajecten. Trans Lion werkt landelijk en iedere werknemer heeft als vast aanspreekpunt een eigen adviseur en jobhunter. De werknemer gaat in samenwerking met Trans Lion op zoek naar passende functies. De adviseur helpt bij het verbeteren van de sollicitatievaardigheden en motiveert de werknemer waar nodig.

 

Een overzicht van de werkwijze van Trans Lion en verdere informatie over het 2e spoor vindt u op onze website www.translion.nl.

Comments are closed.