Duurzame verpakkingen: een perfect alternatief!

Elk jaar belandt er in Nederland 50 miljoen kilo afval op straat en in de natuur. We zien dat het afval zich ophoopt in overvolle vuilnisbakken en containers. Dan hebben we het nog niet over de plastic verpakkingen zoals petflessen en snoeppapiertjes. Gelukkig spelen hier verpakkingsspecialisten en bedrijven op in door alleen nog maar duurzame verpakkingen te ontwikkelen.

Traditionele plastic verpakking versus duurzame verpakkingen

In de afgelopen 10 jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de gehele 20e eeuw. Een deel van dit plastic is verbrand of gerecycled, maar er is ook nog een deel te vinden op straat en in de natuur. Milieuvriendelijke verpakkingen zijn biologisch afbreekbaar en kunnen ervoor zorgen dat we minder afval produceren. Ten opzichte van traditionele plastic verpakkingen bieden duurzame verpakkingen drie grote voordelen:
– Ze zijn gemaakt op basis van hernieuwbaar materiaal, waar mogelijk van reststromen.
– Bij productie van bio verpakkingsmateriaal wordt beduidend minder CO2 uitgestoten.
– Duurzame verpakkingen kunnen gecomposteerd worden zodat er een natuurlijk kringloop effect ontstaat.

Een opmars van biologische verpakkingen

Tegenwoordig zijn steeds meer organisaties zich bewust van duurzaam ondernemen. Bio verpakkeingen zijn dan ook een deel geworden van de maatschappij. De verwachting is dat de groei van bioplastic zich zal voortzetten tot ruim 400% in 2018. Dit betekent dat er ongeveer 6,7 miljoen ton aan bioplastic zal zijn. Op de lange termijn zal dit veel voordelen opleveren voor organisaties én het milieu. Een organisatie moet goede afspraken maken met een verpakkingsleverancier zodat de verpakking gaat voldoen aan essentiële eisen. Alleen op die manier kan er concreet gewerkt worden aan verduurzaming. In sommige branches zoals de foodbranche wordt gewerkt met een zogenaamd brancheverduurzaamheidsplan. De partijen die in deze branche werken vertegenwoordigen zowel A-merken als private labels. In het plan zijn de essentiële eisen voor duurzame verpakkingen opgesteld.

Duurzaamheid is duurder?

Helaas zijn nog steeds een aantal organisaties niet overtuigd van duurzaamheid. Dit komt met name doordat gedacht wordt dat duurzaam verpakken duur is. Organisaties moeten flink investeren voordat ze duurzaam kunnen ondernemen. Daarnaast is de terugverdientijd van bijvoorbeeld een nieuwe machine lang. Het is lastig voor bedrijven om dan vooruit te kijken. Daarnaast moet een bedrijf ook het lef hebben om de stap te maken.

 

Comments are closed.