Stichting STFRA staat vertrouwenspersonen en werknemers bij Een jaar na #MeToo een effectief (pragmatisch) initiatief

De rol en aanwezigheid van vertrouwenspersonen op de werkvloer wordt steeds belangrijker, een noodzaak. Doel van de vertrouwenspersoon is om een structurele bijdrage te leveren aan het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkomgeving. Eén van de taken betreft het informeren over de vormen van ongewenste en gewenste omgangsvormen en hiermee werknemers aan te moedigen om melding te doen van het ervaren of waarnemen van ongewenste gedrag. Echter weten we dat 10% van de interne en 23% van de externe vertrouwenspersonen wel eens worden terugfloten door de werk- of opdrachtgever. Hetgeen niet bijdraagt aan het laagdrempelig maken van het melden van ongewenst gedrag. Gevolg van het terugfluiten is dat de melder nul op rekest krijgt of dat vertrouwenspersonen in een dergelijk geval zelf te maken krijgen met intimidatie.

Om ervoor te zorgen dat vertrouwenspersonen zich ook veilig kunnen voelen op de werkvloer biedt de Stichting Report App STFRA een onafhankelijk meld- en adviespunt. De stichting zal beide partijen bijstaan in daad en woord met als doel het veilig(er) maken van de werkomgeving voor alle werknemers.

Verder kunnen organisaties en werknemers een beroep doen op de stichting om: zich te laten informeren over de rol en het belang van de vertrouwenspersoon, uitleg te geven aan werknemers over hoe vertrouwenspersonen ingezet kunnen worden en last but not least is de stichting de ambassadeur van de Report App. Een geheel onafhankelijke applicatie waarmee werkgevers 24/7 informatie en instructie kunnen aanbieden aan alle werknemers in alle benodigde talen. Werkgevers zijn hiertoe verplicht en is onderdeel van goed werkgeverschap. De Report App wordt nog voor het einde van dit jaar gelanceerd.

STFRA is bijzonder trots om hierbij haar gecertificeerde en zeer ervaren vertrouwenspersonen te introduceren: https://stfra.com/NL/over.html

Via vernoemd e-mailadres of het contactformulier op de website kunt u vragen stellen naar aanleiding van dit persbericht.

Phone (+31) 6-45466948
E-mail Karin@stfra.com

Fred.julio@stfra.com

Fatima.chehlaoui@stfra.com

Website www.stfra.com

Comments are closed.