Vele voorwaarden

In tegenstelling tot wat regelmatig beseft wordt, is het in Nederland mogelijk om te kiezen voor euthanasie als je ongeneeslijk ziek bent en in de laatste fase van je leven. Logischerwijs is dit weliswaar aan strikte wetgeving verbonden die moeten worden uitgevoerd door geneeskundige. Verrekken zij dat, dan is het mogelijk dat er een flinke strafmaatregel wordt opgelegd.

De wetgeving met betrekking tot levensbeëindiging

In beginsel dient de wens tot euthanasie op verzoek de patiënt komen en niet door verschillende betrokkene. Een cliënt kan de begeerte bekend maken door middel van het schrijven van een wilsverklaring, een verklaring kan in verscheidene fase van het bestaan worden opgesteld. In de verklaring wordt gecommuniceerd onder welke gelegenheden de zieke wenst dat er zelfdoding plaats vindt.

De wilsverklaring voor euthanasie

Een wilsverklaring alleen is niet toereikend, de medicus moet er zeker van overtuigd te zijn dat de begeerte tot levensbeëindiging gewild is en dat de cliënt op de hoogte is van de resultaten van uitoefening van de begeerte. Tevens mag er geen sprake meer zijn van kans op genezing, is de kans er wel, dan kan er geen levensbeëindiging plaats vinden. Het feit dat er geen kans is op beterschap behoort ook door een andere arts ondersteund te worden. De benaderde arts moet ook een statement opstellen dat de kans op herstel klein is, om te volstaan aan de vereisten die euthanasie met zich meebrengen.

Wanneer een arts heeft bijgedragen aan euthanasie moet deze dat aankondigen bij de gemeentelijke lijkaanschouwer, zodat de oorzaak van de dood al bij voorbaat vastgesteld is.

Euthanasie vergt voorbereiding

Kortom, Het verlangen naar zelfdoding wordt niet klakkeloos aangewend. Wanneer u belang heeft kunt u bij Meride Uitvaartverzorging een vrijblijvende voorbespreking houden voor het organiseren van de crematie.

Zie daar voor extra info op http://www.meride.nl/kennisbank/euthanasie-wat-is-het-precies/|.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *