Wat houdt de functie werkvoorbereider in de bouw in?

Voordat de bouw van een woning, kantoorgebouw of magazijn kan beginnen moet er veel geregeld worden. Werkvoorbereiders spelen hier een belangrijke taak in. Vakmasters Terneuzen, een uitzendbureau voor de bouwsector, vertelt wat werkvoorbereiders precies doen en wat voor kwaliteiten ze moeten hebben.

Wat houdt het in en wat zijn de taken?

Werkvoorbereiders stellen een begin en einde van een bouwproject vast, zorgen voor de planning en dat er genoeg bouwvakkers, materiaal en materieel op de bouwplaats om al het werk te kunnen doen. Tijdens de bouw houden ze de voortgang in de gaten en zorgen ze ervoor dat er geen onnodige vertragingen en kostenoverschrijdingen opgelopen worden.

Werkvoorbereiders hebben over het algemeen 3 verschillende rollen, calculators, technisch tekenaars en planners. Over het algemeen lijken de werkzaamheden van calculators en planners veel op elkaar, het verschil is dat calculators meer de nadruk op de berekeningen leggen. We kunnen deze rollen omschrijven als het volgende:

  • Calculators. Maken op basis van de tekeningen en overige informatie berekeningen van de benodigde uren en materialen zodat er een begroting kan worden opgesteld. Ze maken ook risicoanalyses en beoordelen offertes. Ze kijken ook altijd naar eventuele besparingsmogelijkheden en zorgen voor een correcte nacalculatie.
  • Planner: Hier is men verantwoordelijk voor een detailrijke planning van de projecten waarbij ze de werkroosters moeten maken, het verschaffen van de werkinstructies moeten doen, het inkopen van de materialen, het verkrijgen van de vergunningen en het contact met de opdrachtgevers en leveranciers moeten bijhouden.
  • Technisch tekenaar. Hun leveren gedetailleerde tekeningen aan van installaties of producten, meestal met behulp van een CAD systeem. Deze tekeningen voorziet hij van maten, verwijzingen en bijschriften

Deze rollen overlappen elkaar vaak als je als werkvoorbereider bij een kleiner bedrijf werkt. Bij grotere bedrijven hebben ze vaak wel meer gespecialiseerde mensen rondlopen.

Wat voor kwaliteiten moet je hebben?

  • Bouwkundig inzicht. Je moet de bouwtekeningen zonder moeite kunnen lezen. Dit heb je nodig om de verschillende onderdelen van het bouwproces op elkaar aan te laten sluiten.
  • Je moet goed kunnen plannen, je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het bouwproces. Daarnaast moet je ook goed kunnen organiseren omdat je vaak met meerdere projecten tegelijkertijd bezig bent.
  • Je moet accuraat kunnen werken, er mogen geen fouten in je berekeningen en planningen zitten.
  • Je moet goed kunnen samenwerken. Je hebt veel contact met je collega’s, leveranciers, opdrachtgevers en transporteurs. Het is dus ook belangrijk dat je communicatief sterk bent.

Hoe word je werkvoorbereider?

Je moet minimaal in bezit zijn van een MBO-diploma middenkaderfunctionaris bouw of infra. Of een hbo-of wo-diploma bouwkunde of civiele techniek hebben.

Comments are closed.